parama

E-sprendinys verslo valdymui optimizuoti – didina įmonės produktyvumą

UAB „Firmus Baltic“ – nuolat investuoja į savo teikiamų kelionių organizavimo paslaugų kokybę. Užtikrinti savalaikį ir kokybišką paslaugų teikimą, ypač svarbu augant užsakovų ir pirkėjų srautui. Tikslas efektyvinti įmonės viduje ir išorėje vykstančius procesus paskatino bendrovę diegti e-verslo sprendinį, kuris integruotų visus svarbiausius verslo procesus į vieną sistemą ir taip sudarytų sąlygas didinti sukuriamą pridėtinę vertę bei darbo našumą. Taip pat lėmė ir papildomų investicijų poreikį.


Šiuo metu jau baigtas įgyvendinti projektas „UAB „Firmus Baltic“ produktyvumo didinimas įdiegiant elektroninį verslo valdymo sprendinį“, kurio įgyvendintų veiklų tikslas – didinti įmonės produktyvumą, o investicijų suma – 24 339 Eur.


Sėkmingai įgyvendinti projektą padėjo finansavimas, skirtas iš Europos regioninės plėtros fondo – 14 603 Eur. Kitą būtinų lėšų dalį skyrė pati įmonė.

Skirta Europos Sąjungos fondų parama leido užtikrinti aukštą projekto įgyvendinimo kokybę, pasirinktą verslo valdymo sprendimą pilnai pritaikyti ir adaptuoti UAB „Firmus Baltic“ poreikiams.

Projekto įgyvendinimo metu įsigyta trijų darbo vietų kompiuterizavimui skirta kompiuterinė įranga bei sukurtas ir įdiegtas specialiai įmonės poreikiams pritaikytas sprendinys, integruojantis svarbiausius valdymo procesus. Šios investicijos užtikrins galimybes efektyviai verslo plėtrai.

Svarbiausias rezultatas, kurį planuojama pasiekti maksimaliai išnaudojant įdiegto e-verslo sprendinio galimybes – padidinti įmonės produktyvumą efektyviau valdant ir išnaudojant visus turimus įmonės resursus.

eu2

UAB „Firmus Baltic“ plėtra eksporto rinkose

UAB „Firmus Baltic“ – įsimintinų kelionių Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir kitose Europos valstybėse organizatorė, sėkmingai veiklą plėtojanti nuo 2009 m. Pastaraisiais metais, dėl susiklosčiusios politinės situacijos sumažėjus paklausai iš Rytų Europos rinkų, auga poreikis reabilituoti gerą Baltijos šalių, kaip turizmo objekto, įvaizdį, ieškoti klientų bei partnerių kitose šalyse. Siekdama išplėsti turimas eksporto rinkas ir pradėti eksportuoti į naujas rinkas, įmonė pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Firmus Baltic“ plėtra eksporto rinkose“, kurio metu numatoma dalyvauti septyniose tarptautinėse parodose.


Dalyvaujant tarptautinėse užsienio parodose bei orientuojantis į tikslinių rinkų pasiekimą, UAB „Firmus Baltic“ pristato savo teikiamas paslaugas bei siekia pagrindinio tikslo – didinti įmonės tarptautiškumą, išplečiant eksporto rinkas Rytų ir Vakarų Europoje.


Sėkmingai įgyvendinti projektą bei plėsti eksporto rinkas padeda finansavimas, skirtas Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę “Naujos galimybės LT”. Projektui įgyvendinti iš ES regioninės plėtros fondo skiriamas finansavimas sudaro 37 444 Eur, mažiausiai dar tiek pat lėšų planuoja skirti pati įmonė.

eu2

UAB „Firmus Baltic“ efektyvina pardavimus užsienio rinkoje

UAB „Firmus Baltic“ – siekdama išplėsti turimas eksporto rinkas ir pradėti eksportuoti savo teikiamas paslaugas į naujas rinkas, sėkmingai įgyvendino projektą „UAB „Firmus Baltic“ plėtra eksporto rinkose“, kurio metu buvo sudalyvauta septyniose tarptautinėse parodose.


Dalyvaujant parodose pavyko užmegzti ne vieną dešimtį naujų kontaktų su įmonės teikiamų paslaugų vartotojais, potencialiais užsakovais bei galimais pirkėjais. Parodų metu buvo vykdoma kaimyninių – Lenkijos ir Baltarusijos – šalių rinkų poreikių analizė. Betarpiškas susipažinimas su šiose rinkose vyraujančiomis tendencijomis padeda didinti pardavimus, tiek turimose, tiek įmonei dar naujose eksporto rinkose.

Sėkmingai įgyvendinti projektą, skirtą eksporto rinkų plėtrai padėjo iš Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę “Naujos galimybės LT” skirtas per 37 000 Eur finansavimas. Reikiamą dalį – mažiausiai dar tiek pat lėšų skyrė pati įmonė.

Dėka sėkmingai įgyvendinto eksporto plėtros projekto didės įmonės pardavimo pajamos, sukuriama pridėtinė vertė ir darbo našumas. Taip pat sudarytos sąlygos efektyviai siekti vieno iš svarbiausių įmonės tikslų – diversifikuoti gaunamas pajamas pagal geografinius regionus, sudaryti palankias sąlygas įmonės eksporto pajamų didėjimui.

eu2